ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อา 16 ธ.ค. 2018 17 ธ.ค. 2018 18 ธ.ค. 2018 19 ธ.ค. 2018 พฤ 20 ธ.ค. 2018 21 ธ.ค. 2018 22 ธ.ค. 2018 อา 23 ธ.ค. 2018 24 ธ.ค. 2018 25 ธ.ค. 2018 26 ธ.ค. 2018 พฤ 27 ธ.ค. 2018 28 ธ.ค. 2018 29 ธ.ค. 2018

Suite

รายละเอียด
จอง 68 68 68 68 68 68 99 99 99 99 99 99 99 เต็ม

Kitchen

รายละเอียด
จอง 75 75 75 75 75 75 104 104 104 104 104 เต็ม เต็ม เต็ม

สอบถาม

We do not charge your room until check in or no show

  1. สอบถาม
ข้อเสนอพิเศษ!