ราคาจะถูกคิดเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 12 ส.ค. 2022 13 ส.ค. 2022 อา 14 ส.ค. 2022 15 ส.ค. 2022 16 ส.ค. 2022 17 ส.ค. 2022 พฤ 18 ส.ค. 2022 19 ส.ค. 2022 20 ส.ค. 2022 อา 21 ส.ค. 2022 22 ส.ค. 2022 23 ส.ค. 2022 24 ส.ค. 2022 พฤ 25 ส.ค. 2022

RV Site Lower Level 221

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Site Lower Level 224

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Site Lower Level 225

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Site Lower Level 226

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Site Lower Level 223

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Motel Suite B

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Suite B

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Site 219 Site XL, 45' 50 amp

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
Motel Rooms & Suite

Motel Room 2

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Motel Room 3

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Motel Room 4

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Motel Room 5

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Motel Room 6

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Motel Room 7

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Motel Room 8

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Motel Room 9

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

Motel Suite A

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
RV Street Level Sites

RV Street Level Site 229

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Street Level Site 230

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Street Level Site 231

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Street Level Site 232

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Street Level Site 233

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Street Level Site 240

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Street Level Site 236

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Street Level Site 237

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Street Level Site 238

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Street Level Site 239

รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
RV Riverfront Sites

RV Riverfront Site 213

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Riverfront Site 214

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Riverfront Site 215

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Riverfront Site 216

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Riverfront Site 217

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Riverfront Site 218

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

RV Riverfront Site 218.5

รูปภาพ รายละเอียด
จอง $ เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

รายละเอียดที่พัก

Fender’s River Road Resort
760-326-3423
3396 Needles Hwy.
Needles CA 92363 สหรัฐอเมริกา

Fender’s River Road Resort

The only resort on Route 66 and the Colorado River in Needles, CA.
This little funky 1960’s-era resort is minutes off interstate I-40. It’s a perfect place to get away and relax in your very own comfortable room, or your own RV space with full hookups or you can even pitch a tent right down by the river.
Families and groups of all ages are welcome to enjoy our picnic area under shade trees, charcoal grills, a fire pit and a blanket of stars at night all year ‘round.
A perfect location for snowbirds with warm winters and ideal for families to have fun in the sun and in the water all summer long.
You can enjoy the river with kayaking, inner-tube floats down the river, pontoon boat rides, fishing, boating, wave running, swimming or just sitting out on one of our decks right over the river taking in the picturesque view of the famous Needles Mountains and listening to the currents of the mighty Colorado River rush by.
We live on ‘river time’… so remember to stop, relax and put your feet in the water!
Pet friendly – so don’t forget to bring your favorite companion.

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. ห้องพักปลอดบุหรี่
 2. ชายหาด
 3. จอดเรือเล็ก
 4. อนุญาติให้สัตว์เลี้ยงเข้าพัก
 5. พื้นที่สำหรับย่างบาร์บีคิว
 6. เบาะยางสำหรับว่ายน้ำ
 7. ที่จอดเรือ
 8. ห้องสมุด
 9. บริการซักผ้า (มีค่าบริการ)
 10. ห้องพักสะดวกสำหรับผู้พิการ
 11. แคมป์ไฟ
 12. ที่จอดรถขนาดใหญ่
 13. อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าพัก
 14. อินเตอร์เน็ต WiFi
 15. ห้องครัวรวม
 16. เกมส์นอกสถานที่
 17. Camp Kitchen
 18. จอดรถฟรี

รายละเอียดที่พัก

No image

RV Site Lower Level 221 จอง

Standard rates for this room

 1. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด

Fender’s River Road Resort

RV Site Lower Level 224

RV Site Lower Level 224 จอง

Standard rates for this room

 1. โต๊ะและเก้าอี้กลางแจ้ง
 2. ห้องอาบน้ำ-แยก
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก

Fender’s River Road Resort

RV Site Lower Level 225

RV Site Lower Level 225 จอง

Standard rates for this room

 1. โต๊ะและเก้าอี้กลางแจ้ง
 2. ห้องอาบน้ำ-แยก
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก

Fender’s River Road Resort

RV Site Lower Level 226

RV Site Lower Level 226 จอง

Standard rates for this room

 1. ห้องอาบน้ำ-แยก
 2. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
No image

RV Site Lower Level 223 จอง

Standard rates for this room

 1. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 2. โต๊ะและเก้าอี้กลางแจ้ง
 3. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด
No image

Motel Suite B จอง

Standard rates for this room

 1. Plates and bowls
 2. ระเบียง
 3. Shower only
 4. ไมโครเวฟ
 5. โต๊ะและเก้าอี้กลางแจ้ง
 6. 2 ห้องนอน
 7. บาร์บีคิว
 8. Smoke detectors
 9. Multiple closets
 10. Widescreen TV
 11. Pots and pans
 12. ไดร์เป่าผม
 13. ครัว
 14. Washer and Dryer
 15. เตาอบ
 16. 2 เตียงควีน
 17. ห้องอาบน้ำ
 18. Kitchenware
 19. ห้ามสูบบุหรี่
 20. WiFi
 21. แอร์
 22. High Definition (HD) Flat Panel Television - 32 inches or greater
 23. เครื่องปิ้งขนมปัง
 24. วิวแม่น้ำ
 25. Pantry
No image

Suite B จอง

 1. Plates and bowls
 2. ระเบียง
 3. Shower only
 4. ไมโครเวฟ
 5. โต๊ะและเก้าอี้กลางแจ้ง
 6. 2 ห้องนอน
 7. บาร์บีคิว
 8. Smoke detectors
 9. Multiple closets
 10. Widescreen TV
 11. Pots and pans
 12. ไดร์เป่าผม
 13. ครัว
 14. Washer and Dryer
 15. เตาอบ
 16. 2 เตียงควีน
 17. ห้องอาบน้ำ
 18. Kitchenware
 19. ห้ามสูบบุหรี่
 20. WiFi
 21. แอร์
 22. High Definition (HD) Flat Panel Television - 32 inches or greater
 23. เครื่องปิ้งขนมปัง
 24. วิวแม่น้ำ
 25. Pantry
No image

RV Site 219 Site XL, 45' 50 amp จอง

higher rates for this site

Fender’s River Road Resort

Motel Room 2

Motel Room 2 จอง

Standard rates for this room

 1. เตียงควีนไซส์
 2. เตียงโซฟา
 3. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด
 4. เครื่องปิ้งขนมปัง
 5. ห้ามสูบบุหรี่
 6. แอร์
 7. ครัวขนาดเล็ก
 8. ทีวี
 9. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 10. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 11. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม

Fender’s River Road Resort

Motel Room 3

Motel Room 3 จอง

Standard rates for this room

 1. เตียงควีนไซส์
 2. เตียงเดี่ยว
 3. ห้ามสูบบุหรี่
 4. ห้องอาบน้ำ
 5. ที่ทำชา/กาแฟ
 6. แอร์
 7. ครัวขนาดเล็ก
 8. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 9. ตู้เย็น
 10. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด
 11. บาร์บีคิว
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 13. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 14. เตียงโซฟา
 15. โต๊ะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร
 16. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 17. ทีวี
 18. 1 เตียงควีน

Fender’s River Road Resort

Motel Room 4

Motel Room 4 จอง

Standard rates for this room

 1. บาร์บีคิว
 2. ครัวขนาดเล็ก
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. ห้ามสูบบุหรี่
 5. ห้องอาบน้ำ
 6. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 7. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด
 8. ทีวี
 9. 1 เตียงควีน บวก 1 เตียงเดี่ยว
 10. WiFi

Fender’s River Road Resort

Motel Room 5

Motel Room 5 จอง

Standard rates for this room

 1. แอร์
 2. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด
 3. ห้ามสูบบุหรี่
 4. เตาประกอบอาหาร
 5. 1 เตียงควีน บวก 1 เตียงเดี่ยว
 6. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 7. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 8. โต๊ะและเก้าอี้กลางแจ้ง
 9. ที่ทำชา/กาแฟ
 10. WiFi
 11. ครัวขนาดเล็ก
 12. ทีวี

Fender’s River Road Resort

Motel Room 6

Motel Room 6 จอง

Standard rates for this room

 1. 2 เตียงควีน
 2. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. ห้ามสูบบุหรี่
 5. เตาประกอบอาหาร
 6. แอร์
 7. ครัวขนาดเล็ก
 8. ทีวี
 9. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 10. ที่ทำชา/กาแฟ
 11. ระบบทำความร้อน
 12. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด
 13. เครื่องปิ้งขนมปัง

Fender’s River Road Resort

Motel Room 7

Motel Room 7 จอง

Standard rates for this room

 1. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 2. ห้ามสูบบุหรี่
 3. แอร์
 4. พื้นที่สำหรับย่างบาร์บีคิว
 5. ไมโครเวฟ
 6. ครัวขนาดเล็ก
 7. 1 เตียงควีน
 8. ตู้เย็นแช่แข็ง
 9. ที่ทำชา/กาแฟ
 10. WiFi
 11. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด
 12. โต๊ะและเก้าอี้กลางแจ้ง
 13. ห้องน้ำ
 14. พัดลมเพดาน
 15. โต๊ะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร
 16. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 17. ห้องอาบน้ำ
 18. ระบบทำความร้อน
 19. มีเตียงเด็ก
 20. 2 เตียงควีน
 21. ทีวี
 22. สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น
No image

Motel Room 8 จอง

Standard rates for this room

 1. เตียงควีนไซส์
 2. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 3. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด
 4. ที่ทำชา/กาแฟ
 5. ห้ามสูบบุหรี่
 6. แอร์
 7. ครัวขนาดเล็ก
 8. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 9. ทีวี
 10. อินเตอร์เน็ตไร้สาย

Fender’s River Road Resort

Motel Room 9

Motel Room 9 จอง

Standard rates for this room

 1. เตียงควีนไซส์
 2. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 3. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 4. ทีวี
 5. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 6. ตู้เย็นบาร์
 7. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด
 8. ที่ทำชา/กาแฟ
 9. ไมโครเวฟ

Fender’s River Road Resort

Motel Suite A

Motel Suite A จอง

Standard rates for this room

 1. แอร์
 2. อ่างจากุชชี่
 3. ที่ทำชา/กาแฟ
 4. วิว
 5. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 6. ระเบียง
 7. เตียงโซฟา
 8. ทีวี
 9. โต๊ะและเก้าอี้กลางแจ้ง
 10. ตู้เย็นแช่แข็ง
 11. บาร์บีคิว
 12. ครัว
 13. ไมโครเวฟ
 14. เตาอบ
 15. 1 เตียงควีน
 16. Bath
 17. บันได
 18. ห้ามสูบบุหรี่
 19. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตรียมให้
 20. ฟูก
 21. ช่องเคเบิ้ล/ช่องดาวเทียม
 22. เตาประกอบอาหาร
No image

RV Street Level Site 229 จอง

Standard rates for this room

No image

RV Street Level Site 230 จอง

Standard rates for this room

No image

RV Street Level Site 231 จอง

Standard rates for this room

No image

RV Street Level Site 232 จอง

Standard rates for this room

No image

RV Street Level Site 233 จอง

Standard rates for this room

No image

RV Street Level Site 240 จอง

Standard rates for this room

No image

RV Street Level Site 236 จอง

Standard rates for this room

No image

RV Street Level Site 237 จอง

Standard rates for this room

No image

RV Street Level Site 238 จอง

Standard rates for this room

No image

RV Street Level Site 239 จอง

Standard rates for this room

Fender’s River Road Resort

RV Riverfront Site 213

RV Riverfront Site 213 จอง

Standard rates for this room

 1. ห้องอาบน้ำ-แยก
 2. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด
 3. ระเบียง
 4. วิว
 5. โต๊ะและเก้าอี้กลางแจ้ง

Fender’s River Road Resort

RV Riverfront Site 214

RV Riverfront Site 214 จอง

Standard rates for this room

 1. ห้องอาบน้ำ-แยก
 2. ระเบียง
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 4. วิว
 5. โต๊ะและเก้าอี้กลางแจ้ง

Fender’s River Road Resort

RV Riverfront Site 215

RV Riverfront Site 215 จอง

Standard rates for this room

 1. ห้องอาบน้ำ-แยก
 2. ระเบียง
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 4. วิว
 5. โต๊ะและเก้าอี้กลางแจ้ง
 6. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด

Fender’s River Road Resort

RV Riverfront Site 216

RV Riverfront Site 216 จอง

Standard rates for this room

 1. ห้องอาบน้ำ-แยก
 2. ระเบียง
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 4. วิว
 5. โต๊ะและเก้าอี้กลางแจ้ง
 6. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด

Fender’s River Road Resort

RV Riverfront Site 217

RV Riverfront Site 217 จอง

Standard rates for this room

 1. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด
 2. ระเบียง
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 4. วิว
 5. โต๊ะและเก้าอี้กลางแจ้ง

Fender’s River Road Resort

RV Riverfront Site 218

RV Riverfront Site 218 จอง

Standard rates for this room

 1. ห้องอาบน้ำ-แยก
 2. ระเบียง
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 4. วิว
 5. โต๊ะและเก้าอี้กลางแจ้ง
 6. สิ่งอำนวยความสะดวกในการซักรีด

Fender’s River Road Resort

RV Riverfront Site 218.5

RV Riverfront Site 218.5 จอง

Standard rates for this room

 1. ห้องอาบน้ำ-แยก
 2. ระเบียง
 3. อนุญาตให้สุนัขเข้าพัก
 4. วิว
 5. โต๊ะและเก้าอี้กลางแจ้ง

ข้อตกลงและเงื่อนไข

The following terms and conditions will be enforced by the property managers:

RESERVATION POLICY
At the time of making a reservation, you will be required to provide a current and valid credit card number to confirm and secure the reservation.
After check-in there are no refunds.

Check-in Time
Rooms are available after 3 pm. RV sites are available after 12 noon.
No check ins after 7 pm unless prior arrangements have been made at time of reservation.
Please call office between 8 am and 7 pm to make arrangements.
Guest should contact location on day of arrival for specific times, if needed.

Check-out Time
11:00 am is our check out time!
Late check-outs will be charged accordingly at time of check-out.
Please check with front office prior to 9 am to arrange a late check out and for charges.

Children Traveling with Parents and Occupying the Same Room
Children 17 and under stay free when occupying the same room with an adult family member. The online reservation process provides rates and room types to accommodate only the adults indicated on your reservation. It does not consider any children that you will be traveling with. Please make sure that you reserve a room that provides the number of beds to accommodate each guest (adults and children). You can indicate the number of children traveling with you on the booking page under Additional Information.

Pets
At Fender’s Resort, service animals and well-behaved pets always stay free. They are permitted unless they pose a health or safety risk or are prohibited by law. To ensure a great trip with your furry friend, please adhere to the following guidelines:
• Animals that pose a health or safety risk may not remain onsite and include those that, in our managers' discretion, are too numerous for any one room, cause damage to our property or that of other guests, are too disruptive, are not properly attended, or demonstrate undue aggression.
• Animals that assist the disabled, known as "Service Animals," are always welcome. Like pets, however, any Service Animal that poses a health or safety risk may not remain onsite.
• All pets and Service Animals must be declared at check-in. This is very important because it provides our staff with key information about the occupants of each room.
• Please be considerate of other guests when walking pets on the property and clean up after your pet.
• In consideration of all guests, pets must be on a leash and attended to when outside a guestroom.
• Pets should not be left alone in a room or automobile.

NON-SMOKING
In the event of any physical evidence, or residual odor, which indicates that smoking of any form has taken place inside a guest room, a charge of $150 will be made against the credit card provided to the motel at the time of making the booking and/or at the time of checking in. This charge will cover the cost of cleaning and disinfecting soft furnishings, and of laundering all bedding.

PARTY POLICY
In the interests of quiet enjoyment and respect for all guests at the resort, a no party policy applies to all guests staying at the property. Guests are expected to be respectful of other guests at all times, and to be quiet between 10pm and 7am. No group congregations in individual guest rooms is permitted or tolerated. Immediate eviction with no refund may applies to any breaches of this policy.

COOKING
Cooking in guest rooms is permitted. Please be as respectful and careful of our equipment and facility, as you would want your own things to be cared for. Wash your dishes and leave the kitchen the way you found it.
A complimentary guest BBQ is provided for guests wishing to Barbecue a meal.
Please let us know immediately if there is a problem with any aspect of the room so we can try to rectify the problem as soon as possible. This includes kitchen equipment, refrigeration, sinks, stoves, plumbing, bathrooms, electrical, etc.
Fees for additional cleaning may apply should guests cook inside a guest room.

PROPERTY DAMAGE
Any damage to motel/Resort property, whether accidental or willful, is the responsibility of the registered guest for each particular room. Any costs associated with repairs and/or replacement will be charged to the credit card of the registered guest. In extreme cases, criminal charges will be pursued.

นโยบายการชำระเงิน

Room Payment / Advance Payment
Fender’s Resort does not accept personal checks, money orders or cashier’s checks as form of payment.
Room charges are paid at registration or by 12 Noon in advance of each subsequent night's stay.
Payment may be made with credit card (American Express, Diners Club, Discover, MasterCard or VISA.

นโยบายการยกเลิก

Cancellations require notification 48 hours before scheduled arrival. Cancellations made within 24 hours will result in a one-night charge. If you don't show up and don't call, there will be a one-night charge.
Group bookings have extended cancellation policies which will be specifically advised at the time the booking is confirmed.
We have turned others away in order to hold your reservation for you.
We appreciate your consideration!

สอบถาม

 1. สอบถาม
ข้อเสนอพิเศษ!